Waarom deze website?

Deze website werd ontwikkeld omdat er te weinig informatie voor handen was over de Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland. Gelukkig is er sinds alle aandacht voor de herdenking al veel meer materiaal voor handen. Met Kinderen In bezet Gebied willen we dat materiaal ook verzamelen.

Gebruik deze site om:

- de leerlingen laten beleven wat er in hun streek/gemeente is gebeurd tijdens WO I;

- de Eerste Wereldoorlog bespreken vanuit het perspectief van de jonge inwoners van het bezet gebied;

- de lokale oorlogsgeschiedenis belichten;

- hen een aangrijpingspunt bieden om actuele problemen te kunnen bevatten: leven in een land in oorlog, vluchteling zijn, kindsoldaat zijn, honger en gebrek hebben, leven met een 'vijand', leven met gevaar en dreiging, overleven zonder je familie...;

- een genuanceerd beeld meegeven van 'helden' en 'vijanden';

- omgaan met onroerend erfgoed: aandacht wekken voor monumenten die verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog en deze monumenten leren lezen en duiden;

- omgaan met cultureel erfgoed: aandacht hebben voor getuigenissen, fotomateriaal... die verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog.