Lesbrieven

Hiernaast vind je lesbrieven voor leerlingen en leerkrachten. Een aantal gemeenten sloegen al de handen in elkaar met vrijwilligers uit scholen en heemkundige kringen om een specifiek aanbod voor hun gemeente te ontwikkelen. 

De lesbrief 'Oorlog vandaag' bevat slotopdrachten die gebruikt kunnen worden na het bekijken van de website.