Voor de leerkracht

Beste leerkracht

Met deze website kunnen uw leerlingen op een interactieve manier iets bij leren over het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog in de eigen streek. Er zijn verschillende ingangen om de site te ontdekken. Op de kaart kan er gezocht worden naar de eigen gemeente, via personen kunnen er getuigenissen worden gelezen, de thema's maken het dagelijks leven tijdens de oorlog tastbaar en de tijdslijn geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen voor de regio.

Bij 'Lesbrieven' vindt u uitprintbare boekjes met verschillende opdrachten en een handleiding terug.
 

Bij 'Doelstellingen' vindt u de doelstellingen van de website terug.

De eindtermen die bij het werken met deze site bereikt worden, staan bij de veelgestelde vragen.