Bronnen

Bibliografie

  • HUYSMAN, S. & VAN DEN BROECK, E. (2011). De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland. Een thematische synthese.
  • Wim Chielens, 'De Kijkkast van Kobe'

Aanmaak Lesbrieven 'Grote Oorlog'

  • Werkgroepen uit de Meetjeslandse gemeenten

Aanmaak Lesbrieven 'Oorlog Vandaag'

  • Lies Bertin

Ontwerp icoontjes:

  • Trui Chielens